ENERJİDE DÜNYA GÜNEŞE, BİZ YERALTINA

Fosil yakıtlar bilim adamlarına göre son yıllardaki rekor üretimlerle yakında tükenecek. Bu nedenle Avrupa ve ABD gözünü yenilenebilir enerjilere dikmiş durumda. Bu sırada Türkiye, enerji ihtiyacının kahir ekseriyetini fosil yakıtlarla sağlamaktan geri durmuyor.


Sektörde tekel oluşturan "batı" yüzyıllardır kar ettiği petrolden ve doğalgazdan vazgeçmeye başlıyor. Petrole, namı diğer kara altına;

uluslararası projeksiyonlara göre, bilinen rezervlerle 46-50 yıl arasında ömür biçilirken, görünür doğalgaz rezervlerinin tükenme ömrünün de 63 ile 119 yıl arasında olacağı öngörülüyor. Kömürün ise 119 ile 176 yılda tükeneceği hesaplanıyor.

Enerjimiz fosillerden!

Özellikle ham petrol üretiminin OPEC üye ülkeleri tarafından rekor seviyelere(Ocak2016- 33 milyon varil) fırlaması da petrolün tükenmesini hızlandırıyor. 

Bu çerçevede "batı" ülkeleri fosil yakıtlara bağımlı olan ekonomilerini süratle yenilenebilir enerjiye doğru ivmelendirmeye çalışıyorlar.

Var olan fosil yakıt rezervlerinin "ucuza kaçmaması" için gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak korunduğunu varsayarak Türkiye'nin durumu ise bu tahmine göre oldukça vahim. Enerji ihtiyacımızın yarısını doğalgaz, %27'lik bölümünü ise termik santraller vasıtasıyla kömürden sağlıyoruz. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, gün geçtikçe daha fazla enerji tüketiyor. Çevresi ateş çemberi haline geldiği halde Rusya'ya ve İran'a bağımlı bir enerji politikası yürüten Türkiye, "batı"nın süratle alan arayışına gittiği yenilenebilir enerji kaynakları sektöründe söz sahibi olma kartını daha yıllarca oynamayacakmış gibi görünüyor. Zira, imzalanan yeni fosil yakıt ve boru hattı antlaşmaları bunu kanıtlar nitelikte. 

Nükleer enerji santrali projelerinin yeterli olmayacağı şimdiden öngörülürken, bireysel yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi, kamu binalarının bu enerji üretim tarzını şimdiden benimsenmesi gerekiyor. 

Avrupa yüzünü güneşe dönüyor
btnet.com.tr - Hollanda

Paris iklim antlaşması ile sınırları çizilen fosil yakıt ve karbon salınımı konusunda kaygılı olan Avrupa, 2030'yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 

İsveç örneği


Fosil yakıtlardan tamamen kurtulma amacıyla İsveç hükumeti, gelecek yıl iklim koruma tedbirleri için harcanan parayı 546 milyon dolar kadar arttıracak. Bu kulağa İsveç ekseninde düşündüğümüzde fazla gelse de İsveç, enerjiyi etkin bir şekilde kullanan küçük bir ülke. Ayrıca kaynaklarının dörtte üçü fosil yakıt değil. Fosil yakıt olmayan kaynaklarının başında nükleer ve hidro enerjisinin geldiğini söyleyebiliriz.


İsveç hükümeti hedef tarihi belirtmemiş olsa da, Başkent Stockholm'da beklenen fosil yakıt kararına tamamen katılımıyla, fosil yakıt kullanım düzeyini 2050 yılına kadar geçerli seviyelere getirmeyi planlıyor. İsveç, 2020 yılına kadar enerji ihtiyacını %40 oranında yenilenebilir enerjilerden sağlamayı hedefliyor. 

İngiltere örneği

Fosil yakıt kaynaklı enerji üretiminin her geçen yıl bir önceki yılı aratır şekilde azaldığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ihtiyacını karşılamada daha fazla yer kapladığı İngiltere, 2020 yılında enerji üretiminin %20'lik kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağını beyan etmişti. Böylelikle İngiltere, Rusya'nın Avrupa'daki enerji tekeline darbe vurmayı amaçlıyor. 

Japonya örneği


Japonya’nın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesinin 2012 yılının Temmuz ayından beri 19 GW’a yakın artış gösterdiği bildirildi.

Bu dönemde yatırım izni sağlanan projelerin yüzde 94’ünü güneş enerjisi yatırımları oluştururken devreye giren güçte de ağırlık güneş elektriği sistemlerinin oldu.

Bakanlık verilerine göre program kapsamında şimdiye kadar toplamda 18,757 MW’lık yenilenebilir enerji yatırım devreye girerken, bu gücün 18.108 MW’lık bölümünü ise güneş elektriği yatırımları oluşturdu.

Japonya hükümeti 2011 yılının Mart ayında yaşanan Fukuşima felaketinin ardından ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesini artırmak için güçlü bir teşvik programını yürürlüğe sokmuştu.

DÜNYA YENİLENEBİLİR ENERJİYİ ÖNCELİK LİSTESİNE ALIRKEN ÜLKEMİZ, HALA FOSİL YAKITLARLA BOĞULUYOR. 

İzleme listem: 
Kaynak: Btnet, yeşilekonomi.com 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar