Elektrik ve Su Faturasının İçeriği: TRT payı ve vergiler ne kadar?

Yaşayan ya da yaşamaya çalışan herkesi ilgilendiren bir konu. Çalışanların yarısının asgari ücret aldığı ülkemizde elektrik ve su faturalarını bile ödemekte zorlanıyoruz. Peki bu faturalardaki vergi oranları ve diğer gider kalemlerinin oranları ne kadar? Buyrun grafikler ile anlatalım...Elektrik faturaları son dönemdeki kararlarla, herhalde toplumsal tepkilerden çekindikleri için,  daha az ayrıntı barındırıyor. Eski fatura düzenine göre oluşturulmuş bu yasal grafiğe göre,

EV/MESKEN ELEKTRİK FATURASININ İÇERİĞİ ŞÖYLE 

1-Kayıp Bedeli-%14
2-İletim Bedeli- %2
3-Per. Sat. Hizmet Bedeli- %15
4- Sayaç Okuma Bedeli- %1
5- Dağıtım Bedeli - %10
6- Elektrik Tüketim Vergisi - %3
7-TRT Fonu Payı - %1(güncelleme ile 1,5 veya 2)
8- Enerji Fonu - %2
9- KDV - %15
10-Geri Kalan Aktif Enerji Bedeli - %51

Peki su faturasına durum ne ?

İnsanın temel tüketim maddesi sayılan suyun faturasının mesken kullanımı için belirlenen içeriği söyle:EV/MESKEN SU FATURASI İÇERİĞİ

1- Atık Su Tutarı - %15
2- Evsel Katı Atık (çöp toplama) - %24
3- KDV - %5
4- ÇTV(Çevre Temizlik Vergisi) -%3
5- Geri kalan %53 Gerçek Su Tutarı

Elektrik ve su faturalarının içeriği incelendiğinde kullandığımızın iki katı ücret ödediğimiz ortaya çıkıyor. Özellikle elektrik faturasınaki vergi oranı, TRT payı ve kayıp bedeli incelenmeli.

Faturaların ayrıntılı bir şekilde içeriğinin müşteriye yansıtılmasından neden rahatsız olmuşlar, kabullenmek mümkün değil. Belli ki toplumsal tepkilerden çekiniyorlar. 

Bu bilgilendirme yazısını da bu yüzden yazdım. Çalınan haklarımızı bilmeden hakkımızı nasıl arayacağız?

Yorum Gönderme

0 Yorumlar